Geschiedenis Yn e Lijte.

De recreatie in het Friese merengebied begon ruim voor de Tweede Wereldoorlog. Al in de jaren ’20 werd een flink aantal vakantiewoningen gebouwd in de Oude Venen. De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer opende in 1927 een theehuis aan de Meersweg in Grouw, dat door watersporters druk werd bezocht. Een verdere groei van het toerisme werd door de crisis- en bezettingsjaren een tijdlang belemmerd. Pas in de jaren ’50 kon aan de ontwikkeling van Grouw als watersportcentrum een nieuwe impuls worden gegeven. De gemeenteraad besloot in 1954 het uitbreidingsplan van Grouw zodanig te wijzigen dat een jachthaven en een recreatieterrein aan de Nauwe Galle konden worden gerealiseerd. Voor meer geschiedenis klik hier.

Wetterkant / Seinpôlle.

Een woonwijk gelegen op het eiland Yn e lijte in Grou.

Voor meer informatie over het wonen, verhuur of kopen, bericht ons via het contactformulier.